5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου
Τ.Κ. 41500
Τ.Θ. 1235
Λάρισα

Τηλ: 2410 571 195 – 7
Fax: 2410 571 196

info@karkon.gr