ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ – ΛΕΥΚΟ

ΧΡΗΣΗ:

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – ΤΖΑΚΙΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm)
1 ΟΣΑΛ-100100 100×100
2 ΟΣΑΛ-150150 150×150
3 ΟΣΑΛ-200100 200×100
4 ΟΣΑΛ-300150 300×150
5 ΟΣΑΛ-400150 400×150
6 ΟΣΑΛ-600150 600×150