ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΣΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΘΥΡΩΝ – ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ – ΤΖΑΚΙΩΝ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS

ΧΡΗΣΗ:

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΣΕ Π.Χ., ΓΡΑΦΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΤΛ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΖΑΚΙΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (cm)
1 ΠΣΠ-60 Ø 60
2 ΠΣΠ-80 Ø 80
3 ΠΣΠ-100 Ø 100
4 ΠΣΠ-120 Ø 120
5 ΠΣΠ-140 Ø 140
6 ΠΣΠ-160 Ø 160
7 ΠΣΠ-200 Ø 200